Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomości     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Aparat fotograficznyKomputerMapa Widok na mapę z góryWędrowcy wśród pólSchemat

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Odpady komunalne (Śmieci) - Pdatki i opłaty - Obywatel w Urzędzie - Gmina Łagiewniki.

 

Pobierz PDF

Odpady komunalne (Śmieci)

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

 


 

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2016 r. uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:

- Obowiązująca Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2016


 

Problemy z segregacją śmieci

Wójt Gminy Łagiewniki otrzymał od Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Łagiewnikach informację o nieprawidłowościach związanych z sortowaniem odpadów na terenie gminy Łagiewniki z adresami właścicieli nieruchomości, którzy mimo deklaracji segregacji, nie podjęli działań w tym zakresie lub prowadzą ją w bardzo ograniczonym stopniu.


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Łagiewniki za 2014 rok

OSIĄGNIĘTE POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI

 


 

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2015
(zmieniony)

 


- 14.08_harmonogram_wywozu_odp.zmieszanych_i_bio.jpg

 - 14.08_harmonogram_wywozu_odp.segregowanych.jpg

 - 14.08_harmonogram_wywozu_popioly_i_wielkobabaryt.jpg


 

WAŻNE TELEFONY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Urząd Gminy Łagiewniki:

748939316 wew. 109 - wszelkie reklamacje, zgłoszenia braku wywozu, wywóz nieterminowy, informacje dotyczące np. segregacji, zasad nowego systemu, informacje o wywozie itp.

748939316 wew. 126 – sprawy deklaracji, zmiany danych w deklaracjach, bloczki na opłatę,

748939316 wew.105 – sprawy opłat, nadpłat, upomnień, windykacji.

Firma zajmująca się wywozem śmieci na terenie Gminy Łagiewniki od 01 stycznia 2014 roku:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13, tel. 74 8939364, fax. 74 8940092, e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl

http://www.zuk-lagiewniki.plInformuje się mieszkańców gminy, że na terenie Gminy Łagiewniki funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

                Punkt prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w  Łagiewnikach  tel. 74 89 39 364

i mieści się na terenie należącym do Spółki (wjazd od ul. Lipowej). Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiór odpadów odbywa się codziennie od godziny  9ºº do  godziny 17ºº  oraz w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10 ºº do godziny 14ºº.

                PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny  " u źródła", czyli spod posesji. Do PSZOK nie można dostarczać odpadów zmieszanych.

                 W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie tylko odpady zbierane w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy takie jak:

 • makulatura ( suchy i czysty papier i tektura),
 • opakowania z tworzyw sztucznych ( butelki typu PET, po art.spożywczych itp.),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło opakowaniowe i budowlane,     
 • lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciów, itp)
 • akumulatory,
 • baterie alkaliczne i pozostałe,
 • oleje silnikowe przepracowane,
 • filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza,
 • przeterminowane lekarstwa, termometry,
 • opakowania  zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • resztki chemikaliów: farb, lakierów lub inne substancje niebezpieczne,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 300 kg rocznie od gospodarstwa domowego,
 • zużyte opony samochodów osobowych,
 • odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa- jednorazowo maksymalnie 6 worków 120 litrowych),
 • metale i złom,
 • odzież i tekstylia.

 

                Pozostałe grupy odpadów podlegają opłacie wg cennika Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Łagiewnikach. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Przywiezione odpady do PSZOK-u należy samodzielnie umieścić w odpowiednim kontenerze lub pojemniku, po ich  przyjęciu przez pracownika PSZOK-u.

                 Pracownik  PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów oraz wydaje potwierdzenia ich przyjęcia dostarczającemu odpady. Wszelkie uwagi i wnioski na temat funkcjonowania PSZOK należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Łagiewniki pokój nr 22  ( Referat Rolnictwa i Spraw Społecznych) tel  74 89 39 316 wew. 109


 

Drodzy mieszkańcy!

Przypominamy,  że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość ( tj. narodziny dziecka, zamieszkanie nowych osób na nieruchomości, wyprowadzka, zgon) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w urzędzie gminy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Informuje się mieszkańców Gminy Łagiewniki, że w Łagiewnikach na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łagiewniki z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Słowiańskiej 13, został utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – wjazd od ul. Lipowej, który przyjmuje odpady zebrane selektywnie i odpady problematyczne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1700 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 1000 do 1400

Zarządzenie

Regulamin

Formularz przyjęcia dopadów

Karta charakterystyki odpadu

 


UWAGA !!!
Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący na terenie
Gminy Łagiewniki od 01-01-2014r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gmina Łagiewniki

 

ZASADY SEGREGACJI

W związku z stanowiskiem Ministerstwa Środowiska dotyczącym zasad optymalnej segregacji odpadów oraz licznymi postulatami Mieszkańców gminy w sprawie zmniejszenia do niezbędnego minimum frakcji odpadów objętych segregacją u,,źródła” (brak miejsca na worki) wprowadza  się następujące zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Łagiewniki.

Papier - kolor worka

niebieski

Tworzywa sztuczne i metale –kolor worka

żółty

Szkło opakowaniowe – kolor worka

zielony

Odpady,,zielone”-roślinne kolor worka

brązowy

Tu wrzucamy:

- opakowania z papieru lub tektury,

- gazety i czasopisma,

-katalogi, prospekty, foldery,

- papier szkolny i biurowy,

-książki i zeszyty,

-torebki papierowe,

- papier pakowy

 

Tu wrzucamy:

- butelki po napojach

-opakowania po chemii  gospodarczej, kosmetykach(np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.),

-opakowania po produktach spożywczych,

- plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, i inne folie,

- plastikowe koszyki

 -puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności,

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików,

Tu wrzucamy:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione, z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Tu wrzucamy:

- gałęzie drzew i krzewów

- liście, kwiaty i skoszona trawa,

- trociny i kora drzew.

Zaleca się kompostowanie

Tu nie wrzucamy;

- papier powlekany folią i    kalkę,

- kartony po mleku i napojach,

- pieluchy jednorazowe i podpaski,

- pampersy i podkładki,

-worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

- tapety,

Tu nie wrzucamy;

- strzykawki, wenflony, i inne artykuły medyczne,

-odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte baterie,

 

Tu nie wrzucamy;

szkło stołowe –żaroodporne,

- ceramika, doniczki,

-znicze z zawartością wosku,

-żarówki i świetlówki,

- szkło kryształowe,

- reflektory,

- monitory i lampy telewizyjne,

- szyby samochodowe,

- lustra, witraże,

- fajans, porcelana

Tu nie wrzucamy;

- kości zwierząt

- mięso i padlina zwierząt,

-olej jadalny,

 

Pozostałe nie wymienione wyżej opady należy wrzucać do odpadów zmieszanych.

Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne, istotne jest, aby były względnie czyste.

Informujemy również, że sukcesywnie na terenie gminy wprowadzana jest selektywna zbiórka popiołu w systemie pojemnikowym i workowym. W przypadku braku pojemnika lub worka popiół wrzucamy do odpadów zmieszanych.

UG Łagiewniki
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • OBYWATEL.GOV.PL - informacje i usługi przyjazne obywatelom
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Portal Województwa Dolnośląskiego
 • Powiat Dzierżoniowski
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
 • Sejm
 • Wrota Regionu

Dane kontaktowe

Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
Tel.: 74 89 39 316
E-mail: gmina@lagiewniki.pl

NIP: 914-000-58-12

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek: 8:00 - 15:15
wtorek: 8:00 - 15:15
środa: 8:00 - 15:45
czwartek: 8:00 - 15:15
piątek: 8:00 - 14:45

Godziny otwarcia kasy

poniedziałek: 8:00 - 11:00
wtorek: 8:00 - 11:00
środa: 8:00 - 11:00
czwartek: 8:00 - 11:00
piątek: 8:00 - 11:00

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych

poniedziałek: 8:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 15:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 15:00
piątek: 8:00 - 14:00

Statystyki

Licznik odwiedzin:
1010096
Dzisiaj:
49
Gości on-line:
2
Twoje IP:
107.22.6.52
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij