Kontakt

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

WÓJT GMINY

Jarosław Tyniec

74 66 33 400

11

ZASTĘPCA WÓJTA

 SEKRETARZ

Jacek Mikus

74 66 33 400

9

Sekretariat

Stanowisko ds. administracyjnych

Joanna Gołuch

Katarzyna Ziętek

74 66 33 400

10

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Skarbnik Gminy

Jolanta Piasecka Kozyra

74 66 33 404

13

Zastępca Skarbnika

Jolanta Budkiewicz

74 66 33 420

15

Stanowisko ds. rachunkowości podatkowej

Alicja Zielińska – Suchodolska

74 66 33 405

12

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Anna Jesiołowska

74 66 33 426

7

Stanowisko ds. płac

Ewa Kamińska

74 66 33 432

12a

Stanowisko ds. środków transportowych

Aleksandra Bieniarz

74 66 33 406

14

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Alicja Owidzka-Wypych

Joanna Matusiak

74 66 33 406

14

Stanowisko ds. finansowych

Wioletta Łoś

74 66 33 426

7

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Anna Gaweł

74 66 33 423

4

Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Rykalska

74 66 33 423

4

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Ewelina Wolak

74 66 33 428

3

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Janusz Jaworski

74 66 33 422

5

REFERAT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik

Alicja Jałowiec-Polewczyk

74 66 33 409

21

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki odpadami

Justyna Radwańska-Szot

74 66 33 435

22

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomości

Katarzyna Iwaszkiewicz-Kramek

74 66 33 410

23

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Bogdan Ilecki

74 66 33 434

22

 

REFERAT  BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I DRÓG

Kierownik

Antoni Buczak

74 66 33 416

30

Stanowisko ds. budownictwa

Kamila Kuriata

74 66 33 418

31

Stanowisko ds. inwestycji

Aneta Tyniec

74 66 33 419

32

Stanowisko ds. mienia i gospodarki komunalnej , MPZP

Leszek Piasecki

74 66 33 417

31

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. obsługi biura rady i archiwum

Marta Kapłon

74 66 33 413

18

Stanowisko ds. obsługi klienta

Iwona Cichoń

74 66 33 401

1

Stanowisko ds. informatyki

Wiesław Ciećwierz

74 66 33 407

20

Stanowisko ds. oświaty i polityki społecznej

Karolina Kopryna

74 66 33 411

24

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych

Alicja Jałowiec – Polewczyk

74 66 33 408

2

Stanowisko ds. promocji  i kontaktu z mediami

Jacek Szkarłat

74 66 33 436