Bezpieczna obsługa zwierząt inwentarskich

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PLACÓWKA TERENOWA  w STRZELINIE

 

Bezpieczna obsługa zwierząt inwentarskich

 

Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta a nawet stratowania ludzi. Podczas obsługi zwierząt odnotowane są upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy. 

 

Pomieszczenia inwentarskie

 

Stare zabudowania inwentarskie powinno się zmodernizować, wydzielając korytarz paszowy i doprowadzając wodę do stanowisk. Planując budowę budynku inwentarskiego, należy wybrać projekt najbardziej funkcjonalny, dostosowany do planów hodowlanych oraz gwarantujący bezpieczną pracę ze zwierzętami. Budynki inwentarskie powinny być przestronne, odpowiednio oświetlone, wentylowane i wyposażone w stanowiska przystosowane do określonej grupy zwierząt. Kojce powinny być tak skonstruowane, aby był dostęp do korytarza paszowego. Szerokość stanowisk powinna umożliwiać swobodne podejście do zwierząt.

Praca ze zwierzętami

Obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby:  dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie,  zrównoważone i znane zwierzętom, przyjaźnie do nich nastawione. Przestraszone lub zaskoczone zwierzę może ugryźć, kopnąć, przewrócić, przygnieść, stratować. Rozdrażnione zwierzę może zaatakować, dlatego:

 • bądź zdecydowany, ale spokojny i ostrożny;
 • uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz;
 • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia;
 • jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
 • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
 • nie pracuj ze zwierzętami po wypiciu alkoholu;
 • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi;
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi i karmiącymi                                            matkami, z ogierami, końmi młodymi i końmi po dłuższym okresie bezczynności;
 • pozbywaj się zwierząt narowistych lub wyjątkowo złośliwych;
 • do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakładanego do kółka nosowego; jeżeli zwierzę jest bardzo silne lub rozdrażnione, skorzystaj z pomocy drugiej osoby; pamiętaj o założeniu na stałe na głowę buhaja mocnego, skórzanego kantara;
 • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni;
 • aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem;
 • podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja racic, kopyt, rogów) używaj poskromu; w razie potrzeby korzystaj z pomocy drugiej osoby;
 • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach), a do wyprowadzania zwierząt – dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni.

 

              

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, możliwie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki.

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.gov.pl/krus

Artykuł zostanie zamieszczony na stronach:                                                               www.strzelin.pl, www.kondratowice.pl, www.borow.pl, www.wiazow.pl, www.przeworno.pl, www.lagiewniki.

 

ul. Dzierżoniowska 14

57-100 Strzelin

T: + 48 71 39 20 466

strzelin@krus.gov.pl

www.gov.pl/krus

 

1
0