Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

ADRES: ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki
TEL/FAX: 74 893 99 84, 74 893 99 90
WWW: www.gopslagiewniki.pl,
E-MAIL: gops@lagiewniki.pl
Kierownik: mgr Lucyna Torbus


Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

ADRES: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki
TEL/FAX: 74 893 93 97
WWW: http://gokbis.pl
E-MAIL: biuro@gokbis.pl
DYREKTOR: Wioleta Wawrzyniak


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

ADRES: ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki
TEL: 74 8939805
WWW: http://zss.lagiewniki.pl
E-MAIL: splagiewnikijp2@wp.pl
DYREKTOR: mgr Mariola Początek
Wicedyrektor: mgr Joanna Banda
 


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w  Olesznej

ADRES: ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna
TEL: 74 8937280
E-MAIL: spoleszna@poczta.onet.pl
DYREKTOR: mgr Aldona Skrzypkowiak


Przedszkole Publiczne "Na Akacjowym Wzgórzu" w  Łagiewnikach

ADRES: ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki
TEL: 74 89 39 440
E-MAIL: przedszkole@lagiewniki.pl
DYREKTOR: mgr Dorota Zarzycka


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach

ADRES: ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki
TEL: 74 8939364
FAX: 74 8940092
WWW:   http://www.zuk-lagiewniki.pl
E-MAIL: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl
       
PREZES: Maciej Wawrzyniak