Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

 Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

ul. Sportowa 9 ( I piętro, naprzeciwko siedziby GOPS )

58-210 Łagiewniki 

E-Mail: pki@lagiewniki.pl

 Tel. 690 90 60 16

ZAPRASZAMY 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA OD GODZ. 15:30 DO GODZ. 17:00

 

GRUPA TERAPEUTYCZNA

PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 15:00,

ŚRODA OD GODZ. 15:00 DO GODZ. 20:00

 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualności

Kontakt

Gdzie szukać pomocy

Procedura kierowania na leczenie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Skład komisji

Plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na rok 2021