Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice nad Metuji – Łagiewniki

Projekt ,,Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice nad Metuji - Łagiewniki”współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

Projekt realizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

Nazwa projektu:

,,Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice nad Metuji - Łagiewniki” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002916

 

Główny cel projektu:

 

Celem tego projektu jest zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami, organizacjami partnerskimi i nawiązywanie kontaktów. Dalszy rozwój nawiązanych kontaktów między instytucjami partnerskimi (władzami, szkołami podstawowymi, organizacjami kulturalnymi - bibliotekami), , jest ważnym aspektem dla przyszłego rozwoju tego regionu przygranicznego.

 

Partner projektu: Gmina Łagiewniki

Parter projektu: Gmina Bohuslavice nad Metuji

 

 

Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu: 20 194,83 Euro

Wartość dofinansowania z EFRR: 17 165,60 Euro

 

 

0
0