Kontakt

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

WÓJT GMINY

Jarosław Tyniec

74 66 33 400

11

ZASTĘPCA WÓJTA

 SEKRETARZ

Jacek Mikus

74 66 33 400

9

Sekretariat

Stanowisko ds. administracyjnych

Joanna Gołuch

Katarzyna Ziętek

74 66 33 400

10

Stanowisko ds. obsługi klienta

Iwona Cichoń

74 66 33 401

1

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Skarbnik Gminy

Jolanta Piasecka-Kozyra

74 66 33 404

13

Zastępca Skarbnika

Jolanta Budkiewicz

74 66 33 420

15

Stanowisko ds. rachunkowości podatkowej

Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Alicja Palikowska

74 66 33 405

12

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Justyna Sajan

74 66 33 426

7

Stanowisko ds. płac

Karolina Jałowiec

74 66 33 432

12a

Stanowisko ds. podatków i księgowości finansowo-budżetowej

Anna Paryż

74 66 33 421

14

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Alicja Owidzka-Wypych

Joanna Matusiak

74 66 33 406

14

Stanowisko ds. finansowych,
środków transportowych

Wioletta Łoś

74 66 33 427

7

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Anna Gaweł

74 66 33 423

4

Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Rykalska

74 66 33 423

4

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Ewelina Wolak

74 66 33 428

3

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Janusz Jaworski

74 66 33 422

5

REFERAT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik

Alicja Jałowiec-Polewczyk

74 66 33 409

21

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki odpadami

Kinga Iszczyk

74 66 33 435

23

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

Marta Furmaniuk

74 66 33 410

22

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Agnieszka Jurkowska

74 66 33 434

22

 

REFERAT  BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I DRÓG

Kierownik

Antoni Buczak

74 66 33 416

30

Stanowisko ds. inwestycji i dróg

Justyna Radwańska-Szot

74 66 33 418

31

Stanowisko ds. budownictwa i zamówień publicznych

Ilona Kosek

74 66 33 419

32

Stanowisko ds. mienia i gospodarki komunalnej, MPZP

Anna Jesiołowska

74 66 33 417

31

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. obsługi biura rady i archiwum

Marta Kapłon

74 66 33 413

18

Stanowisko ds. informatyki

Wiesław Ciećwierz

74 66 33 407

20

Stanowisko ds. oświaty i polityki społecznej

Beata Jaworska

74 66 33 411

24

Stanowisko ds. Promocji

Tadeusz Szot

74 66 33 415

26

Stanowisko ds. promocji  i kontaktu z mediami

Jacek Szkarłat

74 66 33 436

27

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Stasiak vel Stasek

biuro@msvs.com.pl