Rada Gminy

  

Przewodnicząca

-

Szachniewicz Dobromiła 

Wiceprzewodniczący

-

Milewski Marek

Wiceprzewodniczący

-

Roszak Tomasz

 

-

Gadawski Dariusz

 

-

Hadrian Stanisława

 

-

Kondrakiewicz Paweł

 

-

Krawczyk Wojciech

 

-

Najdek Elżbieta

 

-

Piwowarczyk Danuta

 

-

Sikora Sylwester

 

-

Stroka Monika

 

-

Szymański Łukasz

 

-

Tadeusiak Piotr Adam

 

-

Tokarski Waldemar

 

-

Wierzbicki Marek

 

 Komisja Rewizyjna

1.      Piotr Adam Tadeusiak  - Przewodniczący Komisji

2.      Dariusz Gadawski

3.      Paweł Kondrakiewicz

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

1.      Marek Milewski - Przewodniczący Komisji

2.      Tomasz Roszak

3.      Sylwester Sikora

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

1.      Waldemar Tokarski - Przewodniczący Komisji

2.      Wojciech Krawczyk

3.      Monika Stroka

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

1.      Marek Wierzbicki - Przewodniczący Komisji

2.      Łukasz Szymański

3.      Danuta Piwowarczyk

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.        Dariusz Gadawski - Przewodniczący Komisji

2.        Stanisława Hadrian

3.        Elżbieta Najdek


Porządek obrad

Harmonogram posiedzeń i tematyki głównej sesji Rady Gminy Łagiewniki w 2019 r.

Harmonogram posiedzeń i tematyki głównej sesji Rady Gminy Łagiewniki w 2020 r.