EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim

Przedmiotowy Projekt jest odpowiedzią jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego na potrzeby mieszkańców w zdobywaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, bioróżnorodności, gospodarki odpadami oraz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem niniejszego Projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej a także rozpowszechnianie wiedzy
i kształtowanie postaw proekologicznych. W odpowiedzi na problem stale wzrastającej ilości odpadów, w tym komunalnych, które nie zawsze trafiają do systemu zbiórki i segregacji przedmiotowy projekt zakłada również szkolenia dla seniorów w tym zakresie. Rozwój cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej społeczeństwa przyczyniają się do ciągłej degradacji środowiska przyrodniczego. Eksperci zaprezentują i omówią zasady stosowania rozwiązań ekologicznych w gospodarstwach domowych, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie zdrowego środowiska dla aktualnych i przyszłych pokoleń, a także ukierunkowanie na działania zwiększające jakość życia mieszkańców

Głównym tematem konferencji dla seniorów będzie zbiórka i segregacja odpadów, bioróżnorodność, ochrona środowiska i wyrobienie odpowiednich nawyków w życiu codziennym. Seniorzy otrzymają zastrzyk niezbędnej wiedzy pozwalającej na efektywne zarządzanie źródłami energii w gospodarstwach domowych oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Podczas konferencji seniorzy otrzymają narzędzia do wprowadzenia w życie zdobytej wiedzy w postaci: toreb do segregacji odpadów, toreb wielorazowego użytku oraz dwie rośliny – zestaw ziołowy do hodowli w domowych warunkach.

PROGRAM KONFERENCJI DLA SENIORÓW

1 godzina konferencji

1.            Rozpoczęcie konferencji.

2.            Eko-odpowiedzialnie zakupy - ekologiczna chemia domowa i kosmetyki.

3.            Eko-torba na zakupy - jak zużywać mniej reklamówek jednorazowych.

4.            Eko-woreczki na warzywa i owoce - jak zużywać mniej woreczków foliowych.

5.            „Nie marnuję jedzenia” - jak mądrze robić zakupy?

6.            „Oczyśćmy atmosferę” - jakość powietrza.

7.            Zanieczyszczenia pomieszczeń, substancje trujące, wentylacja.

8.            Czym jest mikroplastik, gdzie go znajdziemy, jaki ma wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

•             Przerwa kawowa

2 godzina konferencji:

1.            Rozdanie upominków dla uczestników konferencji.

2.            Domowa sortownia odpadów.

3.            Odróżnianie odpadów organicznych od nieorganicznych.

4.            Dlaczego pszczołom zawdzięczamy obiad?

5.            Odpoczynek i rekreacja, sen i relaks.

6.            Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych.

7.            „Jak czytać instrukcję?” - doskonalenie umiejętności korzystania z instrukcji - poznanie oznakowań produktów pakowanych ekologicznie.

8.            Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka.

9.            Zakończenie konferencji.

Projekt pn. „Eko-Powiat – Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim” został zrealizowany pry wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wartość projektu: 159 526,66 PLN.

Wartość dofinansowania: 143 573,99 PLN.

Logotypy:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

      I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

 

0
0