Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna

 

Pełna treść informacji znajduje się w BIP Gminy Łagiewniki - link

1
0