Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Łagiewniki

Łagiewniki, 04.05.2023 r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Łagiewniki

 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, od maja bieżącego roku rusza sprzedaż końcowa węgla. Aby dokonać zakupu końcowego węgla w cenie preferencyjnej, mieszkańcy naszej gminy powinni:

  1. złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
    o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo zaświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego,
  2. zaświadczenie będzie wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Łagiewnikach ul. Sportowa 9,
  3. po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia należy udać się do firmy PROSPORT Jan Brzeźny ul. Lipowa 1, 58-210 Łagiewniki celem złożenia zamówienia.

Sprzedaż będzie prowadzona do wyczerpania zapasów, obecnie szacunkowa ilość węgla do sprzedaży końcowej w Gminie Łagiewniki wynosi ok 80 ton. Informacje dotyczące asortymentu udziela firma PROSPORT Jan Brzeźny.

 

Zmiany w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakładają:

1) Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla; mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.;

2) Brak limitu ilościowego - zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3) Węgiel dla mieszkańców innych gmin - zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

Urząd Gminy Łagiewniki

0
0